Widok

Dostęp do 12 godzin nagrań z zajęć praktycznego rozwiązywania konfliktów. Trochę teorii, ale większość praktyki rozwiązywania konkretnych konfliktów.

od

97

PLN

Teoria Ograniczeń jest metodyką usprawniania firm. Wiedząc jakie efekty można osiągnąć dzięki zastosowaniu TOC (Theory of Constraints), postaram się rozpropagować idea ciągłego usprawnienia. Jeżeli słyszałeś o Lean, Six Sigma, TQM…

1197.00

PLN

Copyright © 2023 Agnieszka Branas